KULLANIM KOŞULLARI


Bu internet sitesine girmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir:

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan A46 sorumlu değildir. A46 işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. A46, hata, ihmal, kesinti, silinme, virüs, iletişim hatası, hırsızlık veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kişisel verilerin izinsiz ele geçirilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

A46 bu internet sitesindeki tüm bilgi, resim, eser, marka, alan adı, logo, teknik veri, yazılım, metot ve sair her nev’i içeriğin (“İçerik”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İçerikler, hiçbir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz.

 

GİZLİLİK KURALLARI, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE İLETİŞİM BİLGİLENDİRMESİ


 

Kişisel verilerinizin A46 Tekstil … Ltd. Şti.  (“A46”) tarafından toplanması, saklanması, aktarılması veya işlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır. Bu Sözleşme ve Bilgilendirme metnini onaylayarak, sayılanları kabul etmiş olursunuz.

 

·  Ad/Soyad, Kimlik Numarası, Adres, E-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi ve benzeri temel kişisel bilgiler, alışveriş alışkanlıklarınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, ilgi alanlarınız, konumunuz, ip numaranız ve benzeri;

·  Alışveriş geçmişiniz;

·  Ödeme (kredi kartı, vs…) bilgileriniz ve benzeri.

 

Bu kişisel veriler alım-satım, tanıtım ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek amaçlarıyla kullanılabilir. Ayrıca:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, kanunlar gereğince yükümlülüklerimizi ifa edebilmek amacıyla toplanabilir ve işlenebilir.

 

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

·       Mevzuat gereği;

·       Mahkeme ilamı veya yasal süreç gereği,

 

Bilgilerin depolanması amacıyla kişisel verilerinizi, 3. kişilere açıklayabilir, yurt dışına transfer edebiliriz. Doğrudan pazarlama yöntemleriyle A46 ürün ve kampanyaları için teklifler sunabiliriz. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz A46 tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

İnternet Sitesini ziyaret ettiğinizde sizi hatırlamak amacıyla “Çerezler” ve benzer yazılımlar vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmekte, ayrıca bilgisayarınızın IP adresini otomatik olarak kaydedilmektedir. Çerezler sizin ziyaret ettiği internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, bildirimler yollanmasını ve tanıtımlar sunulmasını sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

 

Kişisel verilerin izniniz ile transfer edildiği üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden A46 sorumlu değildir.

 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca;

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

·       Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir, ve bu bilgilerin ne amaçla toplandığını, kullanıldığını, aktarıldığını öğrenebilir, bunların düzeltilmesini, talep edebilir, silinmesini isteyebilir,

·       Kanuna aykırı olarak işleme halinde zarara uğramanız söz konusu olursa zararın giderimini talep edebilirsiniz.

 

İnternet Sitesinden ulaşılan üçüncü kişilere ait diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, gizlilik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, kullanım şartları, çerezleri ve benzerleri sebebi ile oluşabilecek ihtilaf ve zararlardan A46 sorumlu değildir.

 

 

 

A46 ŞİRKET BİLGİLERİ:


 

UNVAN / Vergi No: A46 Tekstil Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. / Maslak V.D. - 0010530287


Adres: Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No: 19/4 Seyrantepe - İstanbul


İnternet Sayfası Adı   : tuvanam.com